Jelentkezési lapok a 2021/22-es tanévre

Jelentkezési lapok a 2021/22-es tanévre

Kedves Szülők!

 

A korábbi évek gyakorlatához híven a következő tanévre is meghirdetjük zeneiskolánk kezdő évfolyamát gyermekük általános iskoláiban!

 

Ha úgy érzik, hogy gyermeküket különleges kapcsolat fűzi a zenéhez, továbbá ha úgy gondolják, hogy az alapműveltség szerves részét képezi a zenei műveltség, és meg szeretnék taníttatni gyermeküket egy hangszeren játszani, akkor szeretettel ajánljuk figyelmükbe képzésünket!

Jelentkezési lap Pécsi Református Kollégium

Jelentkezési lap Árpád Fejedelem Általános Iskola

Jelentkezési lap Bánki Donát Utcai Általános Iskola

Jelentkezési lap Köztársaság Téri Általános Iskola

Jelentkezési lap Bártfa Utcai Általános Iskola

Tanévnyitó köszöntő

Tanévnyitó köszöntő

Kedves Szülők!

 

 

Mindenek előtt szeretnénk megköszönni Önöknek ismételten a bizalmukat arra vonatkozóan, hogy Intézményünket választják gyermekük zene tanulásához! Továbbá szeretnénk azt is megköszönni, hogy folyamatosan biztosítják gyermekeik számára a zene tanulásában való részvétel lehetőségét!

 

Meggyőződésünk, hogy jól döntenek!

 

A mai, sok esetben értékvesztett világunkban nagyon fontos, hogy gyermekeink a tényleges esztétikai értékre és szépségre vonatkozóan minél több információt, élményt és tudást kaphassanak annak érdekében, hogy majdan felnőttként megfelelően el tudjanak igazodni világunkban. Továbbá a Nemzeti és Európai értékeinket értsék, és kultúránkat majdan tovább tudják örökíteni a későbbi generációknak!

 

A tanévnyitó szülői értekezletek ill. órabeosztások alkalmával számos információval találkozhattak a Kedves Szülők. Figyelembe véve a jelen közegészségügyi helyzet miatt a tanévnyitás sokféleségét, ( online illetve hagyományos-személyes órabeosztás) szeretném összefoglalni jelen levelemben a tanévkezdéshez szükséges információkat!

 

Intézményünkben 2020. szeptember 15.-én megtörtént az utolsó órabeosztás. Az órabeosztások eredményeként gyermekük köznevelési intézményében megindult a Kontrasztok Zeneiskola oktatása. – 2020.09.15; Református Kollégium, Bártfa utcai Általános Iskola, – 2020.09.16; Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Köztársaság Téri Általános Iskola; – 2020.09.18; Bánki Donát utcai Általános Iskola.

 

Bízom benne, hogy minden tanulónknak van megfelelő hangszeres óra időpontja (heti 2X30 perc) illetve, a kedves szülők és növendékeink értesültek a szolfézs, ill. zenetörténet órák időpontjairól is! (gyermekük hangszeres tanára adott erről tájékoztatást)

 

Az órabeosztások után a fentiekben már említett időpontokban elindult ill. elindul az oktatás.

 

Nagyon bízunk abban, hogy ez a tanév normál oktatási menetrendben fog zajlani!

 

A jelenleg látható Kormányzati szándék értelmezésünk szerint az, hogy a helyi esetleges gócpontok kezelése és az idős generációk megvédése mellett, az élet a normál mederben kell hogy folyjon!

 

Erre készülünk Intézményünkkel, és igyekszünk biztosítani egész tanévben a gyermekeiknek az iskolai tanórai keretben történő zenei képzését! Az elmúlt tanév 2. felében sikeresen működött az online oktatásunk. Ha erre idén is szükség lesz, természetesen állunk rendelkezésre minden tanulónknak a már megszerzett közös tapasztalatok és tudás alapján.

 

A Pandémia helyzetre való tekintettel az oktatási helyszíneinken a működésünkben a Partnerintézményeinkben kialakított közegészségügyi szabályok és helyi Intézményi Eljárásrend az irányadó a délutáni zeneiskolai munkarend alatt. Ezt csatoltan megküldjük a kedves szülőknek.

 

A járványügyi protokoll betartása minden zeneiskolai tanulónak, szülőnek és dolgozónak kötelező.

 

A Tanév rendje:

 

Zeneiskolánkban a tanév rendje az oktatásunknak helyet adó köznevelési intézményhez igazodik.

 

Kérem amennyiben gyermeke  betegség, vagy osztályára vonatkozó elfoglaltság miatt nem tud megjelenni a zeneiskolai tanórán,  ezt jelezzék a hangszeres ill. a kötelező tárgy tanárnak. (szülői, ill. orvosi igazolás szükséges a tájékoztató füzetben)  A tanév alatt számos koncertet is tervezünk, továbbá szülői betekintést szolfézs óráinkra, melyeknek ideje még szervezés alatt áll.

 

Január és május 3.hetében várhatóak a félévi/év végi hangszeres vizsgák, majd évvégén a tanévzáró koncert partnerintézményeinkben és a bizonyítványosztás.

 

A 2020-2021 –es tanévünkben legjelentősebb szakmai eseményként szeretnénk megrendezni 2021. áprilisában a X. Kontrasztok Zenei Fesztivál rendezvényünket, ami iskolánk zenei versenye és kulturális seregszemléje. Nagy örömünkre válik, ha sokan jelentkeznek iskolánk tanulói közül erre a remek programra!

 

Kapcsolattartás:

 

Hangszeres és szolfézs-zenetörténet tanáraink telefonszámát a tájékoztató füzet első oldalán találják, továbbá biztosított a zenetanárokkal történő Messengeres ill. email –es kapcsolat. Ezeken a számokon illetve kontaktokon lehet érdeklődni gyermekük előremeneteléről.

 

Külön fogadó órákat az 1. félévet követő tanszaki koncertek után tartunk. A hatékony zenetanulás érdekében javasolt a folyamatos kapcsolattartás zenetanár kollégáimmal.

 

Intézményünk honlapja:          www.kontrasztokzeneiskola.hu

 

Zeneiskolánk adminisztrációs ügyintézése a 7627  Pécs, Szivárvány u. 3. alatt található.

Tel: +3672324807

email:  kontrasztok1@gmail.com

 

A Térítési díjak befizetésének rendje:

 

  1. félév;              Fizetési határidő;                     2020. október 15.
  2. félév;              Fizetési határidő;                     2021. február 15.

 

Ettől a tanévtől kérjük a szülőket, hogy a térítési díjakat átutalással szíveskedjenek teljesíteni. A közlemény rovatban  szíveskedjenek feltüntetni gyermekük nevét és oktatási azonosító számát.

 

Ha valaki számára az utalás nem elérhető, a korábbi sárga postai csekk befizetését biztosítjuk,  ezt kérem jelezzék gyermekük szaktanárán keresztül az iskolának ill. az alábbi email címen: kontrasztokzeneiskola@gmail.com

 

A fizetendő díjakról levélben értesítjük Önöket gyermekük hangszeres tanárán keresztül 2020 október 1. hetében.

 

Az idei tanévben is van lehetőség hangszer bérlésre iskolánkban. Ezt gyermekük hangszeres tanárán keresztül tudják bonyolítani felénk. A tanévben szükséges kotta és taneszköz szükségletről a hangszeres és szolfézs-zenetörténet tanáraink nyújtanak felvilágosítást az 1.-2.  tanítási hétben.

 

Képzésünk sikeressége:

 

Nagyon számítunk az idei tanévben is a Kedves Szülők évközi támogatására a gyermekek otthoni hangszeres gyakorlásában  a zeneiskolai tanórákra való készüléshez!

 

Kezdőknek az első évben napi 10-20 perc az ideális, később aztán minél több, annál jobb, és annál komolyabb eredmény fog születni! A Kedves Szülők ha idejük és türelmük engedi, csak üljenek oda játékból a gyermekük mellé, és hallgassák végig egyenként a feladott leckét.

 

Idővel a siker nem fog elmaradni!

 

Sokszor koptattuk azt a gondolatot, hogy egy hangszeren való játék, nem napokban hetekben mérhető tevékenység, hanem kitartó munkának az eredménye.

 

És az eredmény a ráfordított munka mentén a visszacsatolás: Megszületik a zenemű, (piciknél kisebb, nagyoknál már komolyabb) ami siker mindenki számára, és szép is!

 

 

Rengeteg előnyét lehetne írni annak, hogy miért jó a zenetanulás, milyen egyéb transzferhatásai vannak a zenei nevelésnek! Ezt önök tudják, hiszen tanítatják gyermeküket zenére!

 

Ettől függetlenül engedjék meg, hogy ajánljak néhány számunkra is nagyon értékes írást!

 

https://hir.ma/eletmod/fejlettebb-lesz-az-agy-ha-a-gyerek-jatszik-valamilyen-hangszeren/583879

 

 

Végezetül minden kedves Növendékünknek nagyon jó tanévkezdést, és sikeres, örömteli tanévet kívánunk!

 

A Kedves Szülőknek pedig szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, a továbbiakban is kérdésük esetén állunk szívesen rendelkezésükre!

 

Üdvözlettel: Villányi Tamás

 

 

Kelt: Pécs, 2020. szeptember 16.

Órabeosztás

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

 

Nagy szeretettel köszöntünk Benneteket az új tanévben. Bízunk benne, hogy Mindenki jól van és ki tudtátok magatokat pihenni a nyári vakációban!

Mi nagyon várjuk veletek a közös munkát és fel vagyunk készülve minden kihívásra.

Köszönjük a bizalmat a régi növendékeinknek és az új beiratkozóknak egyaránt, reméljük rengeteg közös örömöt élhetünk át ebben a tanévben is! :):):)

 

Tisztelt Szülők!

 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elrendelése mentén az iskolai oktatás a szokásos, tantermi körülmények között 2020. szeptember 1-én elindult az iskolákban. A jelenleg ismert információk alapján  a zeneiskolák országosan is a megszokott keretek között zajló oktatással kezdik meg a tanévet.

 

Pécs városában többféle helyi intézményi rendelkezés létezik azt illetően, hogy a szülők bemehetnek-e az iskolákba. Ennek megfelelően lesz, ahol a szokásos módon tartjuk az órabeosztást, lesz, ahol online szülői értekezlet keretében, amit a szaktanárok fognak az általunk meghatározott időpontban megszervezni és megtartani.

 

Az órabeosztások időpontjai a következők:

szeptember 10. csütörtök 17:00 Bártfa Utcai Iskola 14-es terem, és a hozzá kapcsolódó termek – Kérjük, hogy egy tanuló részéről egy szülő jöjjön!

szeptember 11. péntek 17:00 Református – online

szeptember 14. hétfő 17:00 Bánki – Köztér – online

szeptember 15. kedd 17:00 Árpád tornaterem, és a hozzá kapcsolódó termek. – Kérjük, hogy egy tanuló részéről egy szülő jöjjön! 

 

Az online órabeosztás technikájával és menetével kapcsolatban szaktanáraink az órabeosztás előtti napokban keresni fogják Önöket. Fontos, hogy a kiírt időben minden szülő részt vegyen az órabeosztáson annak érdekében, hogy a minden gyermek számára megfelelő hangszeres óra időpont születhessen.

 

Továbbá kérem Önöket, legyenek közreműködőek, hogy az órabeosztások fennakadás nélkül bonyolódhassanak!

 

Örömteli tanévet kívánok mindenkinek!

 

Barátsággal: Villányi Tamás

 

Jelentkezési lapok a 2021/22-es tanévre

Jelentkezés a 2020/21-es tanévre

Kedves Szülők!

 

A korábbi évek gyakorlatához híven a következő tanévre is meghirdetjük zeneiskolánk kezdő évfolyamát gyermekük általános iskoláiban!

 

Ha úgy érzik, hogy gyermeküket különleges kapcsolat fűzi a zenéhez, továbbá ha úgy gondolják, hogy az alapműveltség szerves részét képezi a zenei műveltség, és meg szeretnék taníttatni gyermeküket egy hangszeren játszani, akkor szeretettel ajánljuk figyelmükbe képzésünket!

Jelentkezési lap Pécsi Református Kollégium

Jelentkezési lap Árpád Fejedelem Általános Iskola

Jelentkezési lap Bánki Donát Utcai Általános Iskola

Jelentkezési lap Köztársaság Téri Általános Iskola

Jelentkezési lap Bártfa Utcai Általános Iskola

 

Barátságos hangverseny

Barátságos hangverseny

Szeretettel meghívunk minden kedves Érdeklődőt
a Kontrasztok AMI és az Overtones AMI növendékhangversenyére
2020. március 10-én kedden 17 órára
a Református Gimnázium aulájába!

Műsor

Gratulálunk!

Gratulálunk!

Nagyon gratulálunk Piacsek Mátyásnak a Sistrumon elért ezüst minősítéséhez.

Így tovább Matyi, jó gordonkázást neked!

Köszönjük felkészítő tanárának, Janzsó Ildinek az odaadó munkát!