Kedves Szülők!

 

 

Mindenek előtt szeretnénk megköszönni Önöknek ismételten a bizalmukat arra vonatkozóan, hogy Intézményünket választják gyermekük zene tanulásához! Továbbá szeretnénk azt is megköszönni, hogy folyamatosan biztosítják gyermekeik számára a zene tanulásában való részvétel lehetőségét!

 

Meggyőződésünk, hogy jól döntenek!

 

A mai, sok esetben értékvesztett világunkban nagyon fontos, hogy gyermekeink a tényleges esztétikai értékre és szépségre vonatkozóan minél több információt, élményt és tudást kaphassanak annak érdekében, hogy majdan felnőttként megfelelően el tudjanak igazodni világunkban. Továbbá a Nemzeti és Európai értékeinket értsék, és kultúránkat majdan tovább tudják örökíteni a későbbi generációknak!

 

A tanévnyitó szülői értekezletek ill. órabeosztások alkalmával számos információval találkozhattak a Kedves Szülők. Figyelembe véve a jelen közegészségügyi helyzet miatt a tanévnyitás sokféleségét, ( online illetve hagyományos-személyes órabeosztás) szeretném összefoglalni jelen levelemben a tanévkezdéshez szükséges információkat!

 

Intézményünkben 2020. szeptember 15.-én megtörtént az utolsó órabeosztás. Az órabeosztások eredményeként gyermekük köznevelési intézményében megindult a Kontrasztok Zeneiskola oktatása. – 2020.09.15; Református Kollégium, Bártfa utcai Általános Iskola, – 2020.09.16; Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Köztársaság Téri Általános Iskola; – 2020.09.18; Bánki Donát utcai Általános Iskola.

 

Bízom benne, hogy minden tanulónknak van megfelelő hangszeres óra időpontja (heti 2X30 perc) illetve, a kedves szülők és növendékeink értesültek a szolfézs, ill. zenetörténet órák időpontjairól is! (gyermekük hangszeres tanára adott erről tájékoztatást)

 

Az órabeosztások után a fentiekben már említett időpontokban elindult ill. elindul az oktatás.

 

Nagyon bízunk abban, hogy ez a tanév normál oktatási menetrendben fog zajlani!

 

A jelenleg látható Kormányzati szándék értelmezésünk szerint az, hogy a helyi esetleges gócpontok kezelése és az idős generációk megvédése mellett, az élet a normál mederben kell hogy folyjon!

 

Erre készülünk Intézményünkkel, és igyekszünk biztosítani egész tanévben a gyermekeiknek az iskolai tanórai keretben történő zenei képzését! Az elmúlt tanév 2. felében sikeresen működött az online oktatásunk. Ha erre idén is szükség lesz, természetesen állunk rendelkezésre minden tanulónknak a már megszerzett közös tapasztalatok és tudás alapján.

 

A Pandémia helyzetre való tekintettel az oktatási helyszíneinken a működésünkben a Partnerintézményeinkben kialakított közegészségügyi szabályok és helyi Intézményi Eljárásrend az irányadó a délutáni zeneiskolai munkarend alatt. Ezt csatoltan megküldjük a kedves szülőknek.

 

A járványügyi protokoll betartása minden zeneiskolai tanulónak, szülőnek és dolgozónak kötelező.

 

A Tanév rendje:

 

Zeneiskolánkban a tanév rendje az oktatásunknak helyet adó köznevelési intézményhez igazodik.

 

Kérem amennyiben gyermeke  betegség, vagy osztályára vonatkozó elfoglaltság miatt nem tud megjelenni a zeneiskolai tanórán,  ezt jelezzék a hangszeres ill. a kötelező tárgy tanárnak. (szülői, ill. orvosi igazolás szükséges a tájékoztató füzetben)  A tanév alatt számos koncertet is tervezünk, továbbá szülői betekintést szolfézs óráinkra, melyeknek ideje még szervezés alatt áll.

 

Január és május 3.hetében várhatóak a félévi/év végi hangszeres vizsgák, majd évvégén a tanévzáró koncert partnerintézményeinkben és a bizonyítványosztás.

 

A 2020-2021 –es tanévünkben legjelentősebb szakmai eseményként szeretnénk megrendezni 2021. áprilisában a X. Kontrasztok Zenei Fesztivál rendezvényünket, ami iskolánk zenei versenye és kulturális seregszemléje. Nagy örömünkre válik, ha sokan jelentkeznek iskolánk tanulói közül erre a remek programra!

 

Kapcsolattartás:

 

Hangszeres és szolfézs-zenetörténet tanáraink telefonszámát a tájékoztató füzet első oldalán találják, továbbá biztosított a zenetanárokkal történő Messengeres ill. email –es kapcsolat. Ezeken a számokon illetve kontaktokon lehet érdeklődni gyermekük előremeneteléről.

 

Külön fogadó órákat az 1. félévet követő tanszaki koncertek után tartunk. A hatékony zenetanulás érdekében javasolt a folyamatos kapcsolattartás zenetanár kollégáimmal.

 

Intézményünk honlapja:          www.kontrasztokzeneiskola.hu

 

Zeneiskolánk adminisztrációs ügyintézése a 7627  Pécs, Szivárvány u. 3. alatt található.

Tel: +3672324807

email:  kontrasztok1@gmail.com

 

A Térítési díjak befizetésének rendje:

 

  1. félév;              Fizetési határidő;                     2020. október 15.
  2. félév;              Fizetési határidő;                     2021. február 15.

 

Ettől a tanévtől kérjük a szülőket, hogy a térítési díjakat átutalással szíveskedjenek teljesíteni. A közlemény rovatban  szíveskedjenek feltüntetni gyermekük nevét és oktatási azonosító számát.

 

Ha valaki számára az utalás nem elérhető, a korábbi sárga postai csekk befizetését biztosítjuk,  ezt kérem jelezzék gyermekük szaktanárán keresztül az iskolának ill. az alábbi email címen: kontrasztokzeneiskola@gmail.com

 

A fizetendő díjakról levélben értesítjük Önöket gyermekük hangszeres tanárán keresztül 2020 október 1. hetében.

 

Az idei tanévben is van lehetőség hangszer bérlésre iskolánkban. Ezt gyermekük hangszeres tanárán keresztül tudják bonyolítani felénk. A tanévben szükséges kotta és taneszköz szükségletről a hangszeres és szolfézs-zenetörténet tanáraink nyújtanak felvilágosítást az 1.-2.  tanítási hétben.

 

Képzésünk sikeressége:

 

Nagyon számítunk az idei tanévben is a Kedves Szülők évközi támogatására a gyermekek otthoni hangszeres gyakorlásában  a zeneiskolai tanórákra való készüléshez!

 

Kezdőknek az első évben napi 10-20 perc az ideális, később aztán minél több, annál jobb, és annál komolyabb eredmény fog születni! A Kedves Szülők ha idejük és türelmük engedi, csak üljenek oda játékból a gyermekük mellé, és hallgassák végig egyenként a feladott leckét.

 

Idővel a siker nem fog elmaradni!

 

Sokszor koptattuk azt a gondolatot, hogy egy hangszeren való játék, nem napokban hetekben mérhető tevékenység, hanem kitartó munkának az eredménye.

 

És az eredmény a ráfordított munka mentén a visszacsatolás: Megszületik a zenemű, (piciknél kisebb, nagyoknál már komolyabb) ami siker mindenki számára, és szép is!

 

 

Rengeteg előnyét lehetne írni annak, hogy miért jó a zenetanulás, milyen egyéb transzferhatásai vannak a zenei nevelésnek! Ezt önök tudják, hiszen tanítatják gyermeküket zenére!

 

Ettől függetlenül engedjék meg, hogy ajánljak néhány számunkra is nagyon értékes írást!

 

https://hir.ma/eletmod/fejlettebb-lesz-az-agy-ha-a-gyerek-jatszik-valamilyen-hangszeren/583879

 

 

Végezetül minden kedves Növendékünknek nagyon jó tanévkezdést, és sikeres, örömteli tanévet kívánunk!

 

A Kedves Szülőknek pedig szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, a továbbiakban is kérdésük esetén állunk szívesen rendelkezésükre!

 

Üdvözlettel: Villányi Tamás

 

 

Kelt: Pécs, 2020. szeptember 16.

Share This