bemutatkozás

 

A Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2000-ben kezdte meg működését Pécsett. Az akkor egy telephelyen (Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola), összesen 75 növendékkel és 6 zenetanárral induló zeneiskolai képzés mára hat telephelyen működik, (Pécsi Református Kollégium, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Bánki Donát úti Általános Iskola, Bártfa utcai Általános Iskola, Köztársaság Téri Általános Iskola, Szivárvány utca) növendéklétszámunk 277 tanuló, akiket 37 zenepedagógus oktat.

Zeneiskolánk célja az alapítói szándék szerint, az egyetemes és magyar zenekultúra értékeinek átadásával a helyi társadalom zenei műveltségének fejlesztése, jó amatőr muzsikusok képzése, a kiemelkedő tehetségek továbbképzése, zenei pályára irányításának elősegítése, zene-és kultúraszerető, zene-és kultúraértő fiatalok nevelése. Mindezek által a zenei műveltség és így az általános műveltség pallérozása.

Iskolánk, működési szerkezete és oktatási koncepciója alapján, méltán nevezhető gyermekközpontúnak. Ez nem csupán az oktatói munkában, a gyermekek életkorához és tudásszintjéhez alkalmazkodó tananyag összeállításban mutatkozik meg. Valljuk, hogy az iskola nem téglából, betonból készült épület, hanem szellemiség. Ezért a gyermekeket nem emeljük ki jól megszokott környezetükből, a Kontrasztok zeneiskola házhoz megy. Ezzel megkíméljük a növendékeket és családjukat attól a sok esetben igen bonyolult napi szervezési feladattól, amelyben a családi programokat az iskolához kell igazítani.

Iskolánk az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, szociális alapú térítési díjkedvezmény, és teljesítmény alapú térítési díjkedvezmény pályázatokkal igyekszik minél több tanuló számára elérhetővé tenni a művészetoktatásban való részvételt.

Intézményünkben kiemelkedő a hangversenyélet. Növendékeink felé támasztott elvárás, hogy tanévenként minimum kétszer fellépjenek hangversenyen. Rendszeresen visszatérő alkalmak erre a tanszaki és telephelyi koncertek, adventi, karácsonyi, farsangi, anyák napi és nyárköszöntő növendékhangversenyek, a Kontrasztok Zenei Fesztivál, továbbá a működésünknek otthont adó partnerintézményeink kulturális rendezvényei.

Célunk, hogy működési helyszíneinken a teljesség igényével ki tudjuk szolgálni a művészetek és a zene tanulása iránt érdeklődő növendékek és szüleik igényeit. Stratégiai célunk, hogy növendékeink minél nagyobb számban, minél hosszabb ideig tanuljanak iskolánkban, tevékenységünk eredményeként, minél több növendékünk tegye le az alapfokú évfolyamok elvégzése után, a művészeti alapvizsgát. Úgy gondoljuk, hogy célunkat akkor érjük el, ha sikerül hozzájárulni a komolyzene és az igényes művészetek iránt érdeklődő széles közönségbázis kineveléséhez. Továbbiakban, ha tevékenységünkkel elősegítjük Pécs város zenei életének folyamatos, magas színvonalú működését.

Örülnék, ha minél többen osztoznánk a Zeneiskola élményeiben. Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot és szüleiket!

Üdvözlettel: Villányi Tamás igazgató

Kérdése van? Segítünk!

Az elmúlt évek eseményeiről szóló híreinket megtalálja régi oldalunkon, a http://www.kontrasztok.hu címen!

Share This